ענף הביטוח העולמי שנתפס כשמרני ניצב בפתחה של מהפכה אמיתית, בעיקר הודות לשינוי שהצרכן עובר בשנים האחרונות: היקף האיקומרס שעולה בהתמדה, המובייל שהפך למסך הראשון שלנו ומייצר מגוון הזדמנויות על בסיס שימוש בדטה שלנו (שלא לדבר על האינטרנט של הדברים) ובעיקר האמון הצרכני שמתגבר ככל שהוא חווה צרכנות טובה, חכמה ופשוטה בערוצים הדיגיטליים ע"י ענפים אחרים.

אבל בדומה למהפיכת הפינטק (פיננסים + טכנולוגיה), ענף הביטוח (ומהפיכת האינשור-טק) ניצב בפני אתגרים שמקשים על היכולת להתמודד עם המהפיכה הקרובה (לא טכנולוגית, אלא יותר בגלל רגולציה שמקשה על הנגשה של חווית לקוח דיגיטלית שכולנו מכירים מתחומים אחרים). סין היא דוגמה למדינה שפועלת וחושבת אחרת (להבדיל מאירופה ומדינות מערביות נוספות). סין פועלת במגוון ערוצים מקבילים כדי להקל על כניסה של שחקנים חדשים ויצירתיים לשוק המקומי והמשמעות היא מוצרי ביטוח ופיננסים והמתבססים על מודלים עסקיים שקרובים יותר לפוטנציאל הצרכני בעידן הדיגיטלי.

האתגר האמיתי אינו דיגיטציה של המוצרים והשירותים, אלא לספק ללקוחות את מה שהם באמת צריכים כדי לייצר ערך אמיתי.