הנהירה אחרי מדידה מובילה ארגונים רבים להשקיע משאבים יקרים ומגוונים באיסוף דאטה ממקורות רבים. בחלק גדול מהארגונים קיים DWH (מחסן נתונים ארגוני), וכלי BI כלשהו שמשקף בתצורת מצגות ודשבורדס את הנתונים העסקיים.

בלי טיפת ציניות – עצם העובדה הזו לא מובנת מאליה ומראה על תפיסה ארגונית חשובה. אבל, כמו שאומרת הפרסומת, זה טוב, אבל לא מצוין. כי ככל שעובר הזמן, באופן טבעי, ארגונים רבים מייצרים שפע של מצגות BI, גרפים ודש בורדס, מה שמוביל לנתק בין המקור – הסיבה העסקית שלשמה הארגונים יצאו לפרויקט ה-BI, לבין היכולת העסקית בשטח להפיק תובנות מהדאטה.

המאמר המצורף מתייחס בדיוק לסוגיה הזו, ומתאר כיצד אפשר לחזור למקורות ולייצר חיבור נכון בין המטרות העסקיות לבין ה-KPI'S שבאמת מייצרים ערך לארגון. לינק