ה-Strati, הודפסה והורכבה במלואה במשך שישה ימים בלבד והוצגה בכנס חדשנות וטכנולוגיה בארה״ב. היא אמנם לא מהירה ואני מניח שלא נוחה במיוחד ובכל זאת, מדובר במכונית מודפסת!