ה-Strati, הודפסה והורכבה במלואה במשך שישה ימים בלבד והוצגה בכנס חדשנות וטכנולוגיה בארה״ב. היא אמנם לא מהירה ואני מניח שלא נוחה במיוחד ובכל זאת, מדובר במכונית מודפסת!

About עומר מילויצקי

אסטרטגיה דיגיטלית רב ערוצית | הערכים המקצועיים שמנחים אותי: Smart, Simple & Social.