בכל דקה מתרחשות מליוני פעולות במקביל בפייסבוק, הנה חלק מהן:
………………………………..