סרטון קצר המסביר באנגלית פשוטה את המושג "מדיה חברתית".

About עומר מילויצקי

אסטרטגיה דיגיטלית רב ערוצית | הערכים המקצועיים שמנחים אותי: Smart, Simple & Social.