האם רשת האינטרנט באמת עומדת להשתלט את הטלויזיה?

.................................................... עם כניסת השימוש בפס רחב…