…………………………………………………………..

Twitter, שירות ההודעות הפופולארי המאפשר לגולשים לפרסם הודעות אישיות של עד 140 תווים צבר תאוצה אדירה בשנים האחרונות. אין בלוג או מדור אינטרנט וטכנולוגיה שלא עוסק בתופעה, ובהשפעות מרחיקות הלכת שיש לשירות על השיחה ברשת, ההשפעות התקשורתיות והשימושים החדשים שגולשים יוצרים מידי יום.

איוון ווויליאמס, מנכ"ל משותף ב- Twitter נמנה עם המרצים בכנס TED האחרון שהתקיים בחודש פברואר השנה. וויליאמס מספר כיצד Twitter הומצאה במקרה, במקביל לעבודה על פרויקט אינטרנטי אחר. בנוסף מדגים וויליאמס שימושים שונים שהגולשים עשים בשירות ועל ההשפעה החברתית שלו.